Umm Suqeim Park پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
فروردین ۳۱
12 h 51 min
۵:۵۲ قبل‌ازظهر
۶:۴۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
75°
81°
80%
0 in
171
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
75°
81°
82%
0 in
164
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
73°
79°
85%
0 in
174
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
87%
0 in
185
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
89%
0 in
195
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
185
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
91%
0 in
173
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
85%
0 in
162
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
73%
0 in
189
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
81°
84°
61%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
86°
88°
55%
0 in
265
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
86°
88°
55%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
88°
90°
55%
0 in
298
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
90°
91°
55%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
90°
91°
54%
0 in
309
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
90°
91°
52%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
88°
90°
50%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
86°
88°
54%
0 in
307
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
84°
88°
59%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
84°
88°
62%
0 in
295
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
82°
86°
66%
0 in
281
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
81°
86°
71%
0 in
259
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
79°
84°
75%
0 in
231
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
79°
84°
77%
0 in
201
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Umm Suqeim Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه