Christ Temple Church, TX پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
اردیبهشت ۲۵
13 h 50 min
۶:۳۰ قبل‌ازظهر
۸:۲۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
70°
73°
81%
0 in
153
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
84%
0 in
152
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
85%
0 in
151
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
84%
0 in
151
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
84%
0 in
150
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
88%
0 in
155
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
93%
0 in
159
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
95%
0 in
162
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
90%
0 in
169
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
87%
0 in
173
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
70°
73°
77%
0 in
176
13
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
72%
0 in
172
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
73°
77°
68%
0 in
168
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
75°
79°
68%
0 in
163
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
72°
75°
73%
0 in
162
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ بعدازظهر
d400
75°
79°
69%
0 in
161
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ بعدازظهر
d400
75°
79°
72%
0 in
159
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ بعدازظهر
d400
75°
79°
71%
0 in
159
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 22%
۶ بعدازظهر
d300
77°
81°
69%
0 in
159
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ بعدازظهر
d300
77°
81°
72%
0 in
158
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 29%
۸ بعدازظهر
d300
75°
79°
74%
0 in
161
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۹ بعدازظهر
n300
73°
77°
76%
0 in
164
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
75°
77%
0 in
169
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
73°
78%
0 in
166
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Christ Temple Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه