Childress Regional Medical Center, TX پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
یکشنبه
تیر ۶
14 h 26 min
۶:۳۰ قبل‌ازظهر
۸:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n220
70°
75°
94%
0.09 in
34
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 61%
۱ قبل‌ازظهر
n430
68°
72°
96%
0.09 in
47
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 61%
۲ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
96%
0.07 in
45
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 59%
۳ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
96%
0.07 in
43
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 57%
۴ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
96%
0.07 in
41
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 56%
۵ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
95%
0.50 in
28
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 55%
۶ قبل‌ازظهر
n430
68°
72°
95%
0.50 in
15
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 55%
۷ قبل‌ازظهر
d430
66°
70°
95%
0.50 in
3
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 54%
۸ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
95%
0.27 in
7
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 49%
۹ قبل‌ازظهر
d430
70°
75°
94%
0.27 in
11
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۰ قبل‌ازظهر
d220
72°
77°
94%
0.27 in
15
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 42%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
73°
79°
89%
0.02 in
17
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 43%
۰ بعدازظهر
d420
75°
81°
83%
0.02 in
18
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 45%
۱ بعدازظهر
d420
77°
82°
78%
0.02 in
19
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 47%
۲ بعدازظهر
d320
79°
84°
76%
0.01 in
25
16
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 43%
۳ بعدازظهر
d320
79°
84°
73%
0.01 in
30
13
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 39%
۴ بعدازظهر
d320
81°
86°
71%
0.01 in
37
13
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ بعدازظهر
d310
81°
84°
70%
0 in
37
13
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ بعدازظهر
d310
79°
82°
69%
0 in
37
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ بعدازظهر
d310
79°
82°
68%
0 in
37
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۸ بعدازظهر
d300
77°
81°
71%
0 in
35
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 27%
۹ بعدازظهر
n300
75°
79°
75%
0 in
32
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
77°
78%
0 in
29
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
75°
81%
0 in
25
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Childress Regional Medical Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه