Blandford Ski Area, MA پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
تیر ۳
15 h 15 min
۵:۱۶ قبل‌ازظهر
۸:۳۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
85%
0 in
287
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
52°
52°
85%
0 in
285
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
52°
52°
81%
0 in
275
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
52°
52°
78%
0 in
256
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
52°
52°
75%
0 in
252
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
50°
50°
77%
0 in
247
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
52°
52°
76%
0 in
230
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
57°
57°
70%
0 in
210
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
63°
63°
60%
0 in
177
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
66°
66°
50%
0 in
165
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
68°
68°
43%
0 in
163
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
38%
0 in
155
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
72°
72°
35%
0 in
148
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
73°
73°
32%
0 in
142
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
75°
75°
30%
0 in
144
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
75°
30%
0 in
150
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
75°
30%
0 in
157
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
75°
31%
0 in
161
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
73°
37%
0 in
168
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
70°
45%
0 in
173
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
68°
53%
0 in
173
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
63°
63°
58%
0 in
177
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
61°
61°
62%
0 in
194
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
59°
59°
64%
0 in
214
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Blandford Ski Area را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه