Blandford Ski Area, MA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
تیر ۷
15 h 14 min
۵:۱۷ قبل‌ازظهر
۸:۳۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
84%
0 in
222
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
84%
0 in
227
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
72°
75°
84%
0 in
232
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
72°
75°
84%
0 in
235
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
72°
75°
84%
0 in
238
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
72°
75°
83%
0 in
240
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
73°
77°
79%
0 in
244
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
75°
79°
75%
0 in
248
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
77°
81°
70%
0 in
252
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
81°
84°
64%
0 in
255
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
82°
84°
57%
0 in
258
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
86°
88°
50%
0 in
262
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
88°
88°
47%
0 in
255
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
90°
90°
43%
0 in
250
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
90°
90°
40%
0 in
246
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 13%
۳ بعدازظهر
d000
90°
90°
41%
0 in
247
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر
d000
90°
90°
41%
0 in
248
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ بعدازظهر
d000
90°
90°
42%
0 in
249
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ بعدازظهر
d000
88°
90°
49%
0 in
247
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 21%
۷ بعدازظهر
d000
84°
86°
56%
0 in
244
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ بعدازظهر
d000
82°
86°
64%
0 in
241
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ بعدازظهر
n000
81°
84°
69%
0 in
244
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ بعدازظهر
n000
77°
81°
74%
0 in
246
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر
n000
75°
79°
78%
0 in
248
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Blandford Ski Area را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه