Blandford Ski Area, MA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 15 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n420
64°
68°
99%
0.03 in
139
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 50%
۱ قبل‌ازظهر
n420
64°
68°
99%
0.03 in
166
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%
۲ قبل‌ازظهر
n420
64°
68°
99%
0.03 in
176
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 54%
۳ قبل‌ازظهر
n430
64°
68°
99%
0.07 in
171
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 56%
۴ قبل‌ازظهر
n430
64°
68°
99%
0.07 in
166
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 59%
۵ قبل‌ازظهر
n430
64°
68°
99%
0.07 in
158
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 61%
۶ قبل‌ازظهر
d430
66°
70°
99%
0.05 in
163
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 64%
۷ قبل‌ازظهر
d430
66°
70°
98%
0.05 in
167
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 66%
۸ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
97%
0.05 in
170
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 68%
۹ قبل‌ازظهر
d420
70°
75°
97%
0.04 in
174
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 69%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
73°
81°
97%
0.04 in
177
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 70%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
75°
82°
97%
0.04 in
180
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 71%
۰ بعدازظهر
d420
75°
82°
97%
0.04 in
183
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 72%
۱ بعدازظهر
d420
75°
82°
97%
0.04 in
185
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 73%
۲ بعدازظهر
d420
75°
82°
98%
0.04 in
187
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 73%
۳ بعدازظهر
d420
77°
84°
97%
0.01 in
188
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 72%
۴ بعدازظهر
d420
77°
84°
96%
0.01 in
189
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 71%
۵ بعدازظهر
d420
77°
84°
95%
0.01 in
191
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 70%
۶ بعدازظهر
d420
75°
82°
95%
0.01 in
192
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 69%
۷ بعدازظهر
d420
73°
79°
94%
0.01 in
194
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 67%
۸ بعدازظهر
d420
72°
77°
93%
0.01 in
196
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 66%
۹ بعدازظهر
n420
70°
75°
94%
0.02 in
201
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 61%
۱۰ بعدازظهر
n420
68°
72°
94%
0.02 in
206
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 56%
۱۱ بعدازظهر
n420
66°
70°
95%
0.02 in
212
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 51%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Blandford Ski Area را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه