Blandford Ski Area, MA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
شنبه
مرداد ۱۶
14 h 13 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n420
66°
70°
95%
0.02 in
219
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 46%
۱ قبل‌ازظهر
n420
66°
70°
99%
0.02 in
226
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 41%
۲ قبل‌ازظهر
n420
64°
68°
99%
0.02 in
234
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
238
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 33%
۴ قبل‌ازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
244
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
98%
0 in
251
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۶ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
97%
0 in
260
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
95%
0 in
271
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۸ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
93%
0 in
284
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
87%
0 in
272
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
80%
0 in
261
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
79°
84°
74%
0 in
250
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
۰ بعدازظهر
d300
79°
82°
68%
0 in
240
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۱ بعدازظهر
d300
81°
84°
61%
0 in
233
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 56%
۲ بعدازظهر
d300
81°
82°
55%
0 in
226
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 62%
۳ بعدازظهر
d300
81°
82°
59%
0 in
224
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 63%
۴ بعدازظهر
d300
81°
84°
63%
0 in
221
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 64%
۵ بعدازظهر
d300
81°
84°
67%
0 in
219
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 64%
۶ بعدازظهر
d300
79°
82°
71%
0 in
216
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 65%
۷ بعدازظهر
d300
75°
79°
75%
0 in
214
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 65%
۸ بعدازظهر
d300
73°
77°
79%
0 in
212
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 66%
۹ بعدازظهر
n300
72°
75°
83%
0 in
208
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۱۰ بعدازظهر
n300
70°
73°
86%
0 in
203
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 50%
۱۱ بعدازظهر
n300
68°
72°
89%
0 in
198
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 42%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Blandford Ski Area را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه