Blandford Ski Area, MA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
مرداد ۲۰
14 h 3 min
۵:۵۴ قبل‌ازظهر
۷:۵۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n340
73°
79°
96%
0.04 in
267
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۱ قبل‌ازظهر
n340
73°
79°
96%
0.04 in
274
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 28%
۲ قبل‌ازظهر
n340
73°
79°
96%
0.04 in
280
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 20%
۳ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
95%
0 in
283
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۴ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
95%
0 in
287
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۵ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
94%
0 in
292
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
92%
0 in
298
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
90%
0 in
304
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 16%
۸ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
88%
0 in
311
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 16%
۹ قبل‌ازظهر
d300
79°
84°
76%
0 in
305
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
81°
84°
64%
0 in
299
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
82°
84°
52%
0 in
292
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 43%
۰ بعدازظهر
d300
84°
86°
56%
0 in
283
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%
۱ بعدازظهر
d300
86°
90°
61%
0 in
273
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 61%
۲ بعدازظهر
d300
88°
93°
65%
0 in
262
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 70%
۳ بعدازظهر
d310
86°
90°
63%
0.01 in
264
2
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 54%
۴ بعدازظهر
d310
86°
90°
60%
0.01 in
266
2
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d310
86°
90°
58%
0.01 in
268
2
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ بعدازظهر
d310
82°
86°
68%
0.01 in
271
2
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ بعدازظهر
d240
81°
86°
78%
0.01 in
274
2
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ بعدازظهر
n240
77°
84°
88%
0.01 in
277
2
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۹ بعدازظهر
n240
75°
81°
86%
0 in
265
2
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۰ بعدازظهر
n240
75°
81°
84%
0 in
255
2
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۱ بعدازظهر
n210
73°
77°
82%
0 in
247
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Blandford Ski Area را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه