Fuentes Invierno پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۲
14 h 48 min
۷:۰۳ قبل‌ازظهر
۹:۵۱ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n200
48°
48°
99%
0 in
315
0
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۳ قبل‌ازظهر
n600
46°
46°
99%
0 in
336
0
مه
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ قبل‌ازظهر
n200
46°
46°
99%
0 in
28
0
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۵ قبل‌ازظهر
n200
46°
46°
98%
0 in
172
0
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ قبل‌ازظهر
n200
46°
46°
97%
0 in
168
0
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n200
46°
46°
98%
0 in
184
0
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
46°
46°
96%
0 in
179
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
52°
52°
76%
0 in
206
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
62%
0 in
292
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
59%
0 in
301
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
59°
59°
55%
0 in
291
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
61°
61°
49%
0 in
291
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
61°
61°
47%
0 in
296
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
61°
59°
55%
0 in
317
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ بعدازظهر
d100
61°
59°
56%
0 in
318
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ بعدازظهر
d210
59°
57°
66%
0 in
320
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ بعدازظهر
d210
59°
59°
76%
0.01 in
324
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ بعدازظهر
d210
57°
55°
83%
0.01 in
325
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ بعدازظهر
d210
57°
55°
85%
0 in
326
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ بعدازظهر
d210
55°
54°
90%
0.01 in
338
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۰ بعدازظهر
n310
52°
50°
97%
0 in
338
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۱ بعدازظهر
n310
52°
50°
98%
0 in
346
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Fuentes Invierno را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه