Fuentes Invierno پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 33 min
۷:۱۰ قبل‌ازظهر
۹:۴۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
46°
45°
97%
0.01 in
9
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۱ قبل‌ازظهر
n410
46°
45°
97%
0.01 in
4
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۲ قبل‌ازظهر
n410
45°
43°
97%
0.01 in
0
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 45%
۳ قبل‌ازظهر
n410
45°
43°
97%
0.01 in
353
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۴ قبل‌ازظهر
n410
45°
43°
97%
0.01 in
351
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۵ قبل‌ازظهر
n410
45°
41°
97%
0.01 in
346
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۶ قبل‌ازظهر
n410
45°
41°
97%
0.01 in
347
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۷ قبل‌ازظهر
n420
43°
39°
97%
0.01 in
346
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 47%
۸ قبل‌ازظهر
d420
43°
39°
97%
0.01 in
345
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 47%
۹ قبل‌ازظهر
d410
43°
39°
96%
0.01 in
341
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
45°
41°
92%
0 in
339
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
46°
43°
85%
0 in
335
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 34%
۰ بعدازظهر
d310
50°
46°
71%
0 in
336
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۱ بعدازظهر
d300
52°
48°
68%
0 in
334
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 39%
۲ بعدازظهر
d310
52°
48°
67%
0 in
330
9
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 42%
۳ بعدازظهر
d310
52°
48°
69%
0.01 in
327
9
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۴ بعدازظهر
d410
52°
50°
70%
0.01 in
322
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 46%
۵ بعدازظهر
d310
52°
50°
74%
0.01 in
317
7
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 48%
۶ بعدازظهر
d310
50°
46°
76%
0.01 in
318
7
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 49%
۷ بعدازظهر
d210
50°
46°
81%
0 in
331
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 49%
۸ بعدازظهر
d310
48°
45°
85%
0 in
337
7
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 49%
۹ بعدازظهر
d410
46°
43°
93%
0.01 in
338
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 45%
۱۰ بعدازظهر
n410
45°
41°
96%
0.01 in
344
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 41%
۱۱ بعدازظهر
n410
45°
41°
95%
0 in
344
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 37%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Fuentes Invierno را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه