Fuentes Invierno پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
مرداد ۱۰
14 h 31 min
۷:۱۱ قبل‌ازظهر
۹:۴۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
43°
39°
97%
0 in
341
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۱ قبل‌ازظهر
n400
43°
41°
97%
0 in
335
4
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 22%
۲ قبل‌ازظهر
n400
41°
41°
98%
0 in
330
2
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۳ قبل‌ازظهر
n300
41°
41°
97%
0 in
320
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ قبل‌ازظهر
n200
41°
41°
97%
0 in
312
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۵ قبل‌ازظهر
n200
41°
41°
96%
0 in
276
0
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
39°
39°
98%
0 in
235
0
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر
n200
39°
39°
98%
0 in
223
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
41°
41°
97%
0 in
229
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
45°
45°
82%
0 in
258
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
48°
48°
74%
0 in
299
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
52°
50°
65%
0 in
297
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
55°
55°
61%
0 in
299
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d410
55°
55°
59%
0 in
303
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر
d410
55°
55°
61%
0 in
308
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۳ بعدازظهر
d410
57°
57°
60%
0 in
308
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۴ بعدازظهر
d410
55°
54°
66%
0 in
316
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ بعدازظهر
d310
55°
54°
75%
0.01 in
330
7
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 30%
۶ بعدازظهر
d310
54°
52°
79%
0 in
337
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 32%
۷ بعدازظهر
d310
54°
52°
82%
0.01 in
344
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ بعدازظهر
d310
52°
50°
84%
0 in
350
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 35%
۹ بعدازظهر
d200
50°
48°
89%
0 in
353
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ بعدازظهر
n300
46°
45°
98%
0 in
9
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ بعدازظهر
n400
46°
46°
99%
0 in
14
2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 20%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Fuentes Invierno را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه