Fuentes Invierno پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 36 min
۷:۰۹ قبل‌ازظهر
۹:۴۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
52°
52°
97%
0 in
1
2
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
50°
50°
96%
0 in
4
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
50°
50°
93%
0 in
344
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
48°
48°
92%
0 in
325
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
48°
48°
91%
0 in
317
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
48°
48°
85%
0 in
315
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
48°
48°
76%
0 in
309
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n100
48°
48°
69%
0 in
310
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
48°
48°
64%
0 in
328
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
52°
52°
63%
0 in
333
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
60%
0 in
332
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
63%
0 in
322
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
61°
61°
64%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
63°
63°
62%
0 in
297
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر
d200
63°
63°
60%
0 in
303
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ بعدازظهر
d200
63°
63°
61%
0 in
326
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 22%
۴ بعدازظهر
d210
63°
63°
68%
0 in
337
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 29%
۵ بعدازظهر
d210
63°
63°
72%
0.01 in
346
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ بعدازظهر
d310
59°
59°
79%
0.01 in
349
7
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 44%
۷ بعدازظهر
d310
57°
55°
82%
0.01 in
353
7
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 51%
۸ بعدازظهر
d320
55°
54°
89%
0.01 in
352
7
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 59%
۹ بعدازظهر
d320
54°
52°
92%
0.02 in
357
7
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 68%
۱۰ بعدازظهر
n320
54°
52°
95%
0.01 in
2
7
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 78%
۱۱ بعدازظهر
n420
52°
50°
98%
0.01 in
7
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 87%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Fuentes Invierno را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه