Fuentes Invierno پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 20 min
۷:۱۷ قبل‌ازظهر
۹:۳۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
54°
54°
98%
0 in
9
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 48%
۱ قبل‌ازظهر
n310
54°
54°
97%
0 in
11
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 49%
۲ قبل‌ازظهر
n310
52°
52°
97%
0 in
3
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 50%
۳ قبل‌ازظهر
n300
52°
52°
97%
0 in
4
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
۴ قبل‌ازظهر
n300
52°
52°
97%
0 in
6
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 44%
۵ قبل‌ازظهر
n300
50°
50°
98%
0 in
7
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 41%
۶ قبل‌ازظهر
n310
50°
50°
97%
0 in
4
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 41%
۷ قبل‌ازظهر
n310
50°
50°
97%
0 in
2
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 40%
۸ قبل‌ازظهر
d310
50°
50°
97%
0 in
359
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 40%
۹ قبل‌ازظهر
d200
52°
52°
89%
0 in
356
0
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
55°
55°
81%
0 in
198
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
73%
0 in
185
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۰ بعدازظهر
d000
59°
59°
69%
0 in
208
0
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
۱ بعدازظهر
d100
63°
63°
66%
0 in
258
0
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۲ بعدازظهر
d100
64°
64°
62%
0 in
296
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ بعدازظهر
d100
63°
63°
64%
0 in
308
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ بعدازظهر
d200
63°
63°
66%
0 in
314
2
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۵ بعدازظهر
d300
63°
63°
68%
0 in
318
2
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ بعدازظهر
d310
61°
61°
75%
0 in
333
2
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۷ بعدازظهر
d310
57°
57°
82%
0 in
345
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 35%
۸ بعدازظهر
d310
55°
55°
89%
0 in
354
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۹ بعدازظهر
d300
54°
54°
92%
0 in
355
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۱۰ بعدازظهر
n300
52°
50°
94%
0 in
356
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 51%
۱۱ بعدازظهر
n400
50°
48°
96%
0 in
357
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 55%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Fuentes Invierno را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه