شرایط فعلی

شفاف +22 درجه سانتی گراد
E 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+22°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 19.6%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:39
غروب خورشید: 16:55
از تاریخ 16/10 11:30
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +9°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +9°
امروز
شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +9°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:27. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10.