Christ Temple Pentecostal Church, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
مرداد ۴
14 h 33 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n210
72°
77°
96%
0 in
244
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۱ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
96%
0 in
278
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 40%
۲ قبل‌ازظهر
n100
72°
77°
96%
0 in
273
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ قبل‌ازظهر
n100
70°
75°
96%
0 in
279
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۴ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
97%
0 in
281
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 28%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
97%
0 in
312
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
97%
0 in
322
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ قبل‌ازظهر
d000
70°
75°
97%
0 in
326
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ قبل‌ازظهر
d000
73°
79°
94%
0 in
347
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
75°
81°
89%
0 in
113
0
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
82°
85%
0 in
143
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
79°
84°
79%
0 in
164
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۰ بعدازظهر
d100
81°
86°
72%
0 in
191
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ بعدازظهر
d200
82°
88°
71%
0 in
216
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر
d000
84°
88°
62%
0 in
230
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۳ بعدازظهر
d200
84°
88°
59%
0 in
234
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ بعدازظهر
d100
86°
88°
56%
0 in
238
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d000
88°
90°
52%
0 in
244
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ بعدازظهر
d200
84°
88°
62%
0 in
278
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
82°
88°
70%
0 in
323
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
79°
84°
78%
0 in
328
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
77°
82°
82%
0 in
308
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
75°
81°
85%
0 in
286
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
73°
79°
88%
0 in
268
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Christ Temple Pentecostal Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه